header photo

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy I szkoły podstawowej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku 2019/2020.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 12 marca do 4 kwietnia 2019r.

od 27 do 31 maja 2019r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 22 marca 2019r.

do 5 czerwca 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 29 marca 2019r.

do 6 czerwca 2019r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 do 9 kwietnia 2019r.

do 7 czerwca 2019r.

5.

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2019r.

10 czerwca 2019r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia

do 19 kwietnia 2019r.

do 17 czerwca 2019r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019r.

 

do 19 czerwca 2019r.


Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Kontynuacja nauki języka obcego

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

2.

Przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny zamieszkuje na terenie Gminy Sulechów i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym dla mieszkańców Gminy Sulechów urzędzie skarbowym lub opłaca podatek rolny w Gminie Sulechów

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

3.

Kontynuacja uczestnictwa w zajęciach sportowych

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

4.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych


Zapraszamy
rodziców lub prawnych opiekunów do sekretariatu szkoły w godz. od 800 do 1400

tel. 68/ 385 27 94


Karta zapisu dziecka do oddziału szkoły

Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji