header photo

OPŁATY ZA OBIADY

Regulamin do pobrania: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Prosimy o TERMINOWE wpłaty NA KONTO
do 10-ego
każdego miesiąca!

Osoby mające jakiekolwiek odliczenia za obiady prosimy o pilny kontakt z p. Intendent

Jeszcze raz przypominamy, że opłaty za obiady należy dokonywać do 10-ego dna każdego miesiąca za miesiąc obecny.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wpłacanie takich kwot jakie są każdego miesiąca podawane na Stronie Internetowej Szkoły lub po uzgodnieniu z Intendentką, a nie wpłacanie kwot zaniżonych bądź zawyżonych.

Opłaty za miesiąc: Kwiecień 2024 r.


BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY ORAZ WPŁATĘ KWOTY KTÓRA JEST PODANA.

CAŁY OBIAD : 144 zł.

II DANIE : 99zł.

Osoby, które nie są pewne wpłacanej kwoty w związku z odpisami proszę

o kontakt tel. 68 300 00 62

Proszę o dokładne czytanie informacji i nierobienie nadpłat ani niedopłat.


PŁATNOŚCI są dokonywane wyłącznie PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

PKO BP S.A. 96 1020 5402 0000 0502 0364 9555

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych:

"Obiad, miesiąc, Imię Nazwisko dziecka"

np. "Obiad,wrzesień,Adam Nowak"

 

W przypadku nowych zapisów, bądź zgłoszenia odpisu
prosimy kontaktować się z panią INTENDENTKĄ pod nr tel: 68 300 00 62

Informacje dla rodziców w sprawie obiadów

1. Na początku roku szkolnego rodzic deklaruje się czy dziecko będzie korzystało z obiadów

2. Dziecko lub rodzic powinni się zgłosić po kartę obiadową pod koniec miesiąca poprzedzającego korzystanie.

3. Rodzic powinien uregulować odpłatność do 10-go każdego miesiąca w którym dziecko korzysta z obiadów (w wyjątkowych sytuacjach termin może ulec zmianie-podana zostanie stosowna informacja). Jeżeli wpłata jest dokonywana na konto liczy się data wpływu na konto. Niedokonanie opłaty w terminie będzie skutkować nieotrzymaniem przez dziecko obiadu, w dalszej konsekwencji anulowanie deklaracji, a co za tym idzie dziecko otrzyma kartę obiadową umożliwiającą korzystanie z posiłków dopiero po dokonaniu wpłaty.

4. Jeżeli dziecko jest nieobecne w szkole należy zgłosić ten fakt najpóźniej w danym dniu do godziny 08:00 w celu skorzystania z odpisu tel. 68 300 00 62.

5. Odpis za niewykorzystane obiady będzie przeniesiony na następny miesiąc.

6. Ceny obiadów:
- pełny obiad (zupa+II danie+kompot) 8 zł * ilość dni w miesiącu
- tylko drugie danie (II danie+kompot) 5,50zł * ilość dni w miesiącu

7. Prowiantowania można dokonywać na poszczególne dni biorąc pod uwagę cały miesiąc.

8. Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów powinien to zgłosić osobiście lub telefonicznie
68 300 00 62 do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.

9. Niezgłoszenie rezygnacji automatycznie przedłuża okres korzystania z obiadów na następny miesiąc za który należy uiścić opłatę.

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji