header photo

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
 3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:
  1. z języka polskiego (120 minut),
  2. z matematyki (100 minut),
  3. z języka obcego nowożytnego (90 minut)
 4. Egzamin jest obowiązkowy dla:
  1. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,
  2. uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  3. słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.
 5. Egzamin nie ma progu zdawalności.
 6. Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany o przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych.
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego,
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

LINKI:

 

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji