header photo

Świetlica

Świetlica w naszej szkole mieści się na parterze kondygnacji budynku A (IV-VIII) oraz na parterze budynku B (I-III)
Świetlica w budynku A jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.
Świetlica w budynku B jest czynna codziennie w godzinach od 6.30 do 16.00.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas 0-VIII.
Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci-rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.
Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, dlatego mają one czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce.
Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

 

Wychowawcy

W świetlicy pracują:

1
mgr Alicja Duczmińska
2
mgr Beata Hoć
3
mgr Barbara Wojtaszczyk
4
Anna Sochacka
5
mgr Joanna Konieczna
6
mgr Elżbieta Sobol


sobota, 20.03.2010
kiermasz
sobota, 13.02.2010

Walentynki w naszej świetlicy.

 

sobota, 16.01.2010
Warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych.
wtorek, 22.12.2009
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji