header photo
1960 rok to ważna data w historii naszej szkoły. Wtedy bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej w Sulechowie, na która czekały rzesze młodych ludzi, chcących się uczyć w nowej szkole. Na uroczysty apel, który odbył się 30 sierpnia tego roku, stawili się najznakomitsi obywatele Sulechowa. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich m.in. poseł Fleischer, który dokonal przecięcia wstęgi. Na tej uroczystości nie zabrakło także dowódcy miejscowej Jednostki Wojskowej - płk. Stępnia. Przedstawił on historię życia gen. Józefa Bema, którego imię miała nosić nasza szkoła. Wezwał zebraną młodzież do wysiłku i dobrej pracy dla dobra szkoły, rodziców i naszego kraju.

Nowa placówka posiadała wówczas tylko 7 sal lekcyjnych, świetlicę, pracownie prac ręcznych, pracownie fizyko - chemiczną, 2 gabinety na pomoce naukowe, pokój nauczycielski, kancelarię i bibliotekę. W chwili oddania do użytku nie była jeszcze otynkowana, ale mimo to uczniowie cieszyli się, że będą mogli rozpocząć naukę w przestronnych salach. W roku szkolnym 1960/61 naukę rozpoczęło 10 oddziałów. Nauka trwała 7 lat. W klasach I-III były po 2 oddziały. Stan w poszczególnych klasach przedstawiał się następujaco:
kl.I- 80 uczniów
kl.II-83 uczniów
kl.III- 79 uczniów
kl.IV- 43 uczniów
kl.V- 45 uczniów
kl.VI- 42 uczniów
kl.VII- 39 uczniów

Ówczesne Grono Pedagogiczne składało się z 11 osób. Pierwszymi, niosącymi kaganek oświaty byli: Jadwiga Dobrowolska, Stanisława Jasińska, Danuta Wegner, Halina Nowak, Anna Palent, Anna Ruchniewicz, Maria Gwoździńska, Stefan światkowski, Damian Przybylski i Anna Łuczka. Nad całością czuwał pierwszy kierownik- Czesław Niewiadomski. Sprawował on piecze nad szkołą do 1971r. W tym czasie do szkoły przybywali nowi uczniowie i tak w roku szkolnym 1967/68 szkoła liczyla już 579 uczniów, a Grono Pedagogiczne powiększyło się. Nowi nauczyciele uczący w naszej szkole to m.in. Jadwiga Samol, Mieczysław Hałas, Maria Prynada, Stefania Kaczmar, Joanna Tymińska.

Pierwszy remont w szkole przeprowadzono w czasie wakacji w 1965 roku. W sali gimnastycznej zabezpieczono okna żelazną kratą, umocowano kosze do koszykówki, odnowiono korytarze.

Rok szkolny 1966/1967 przyniósł dwie zamiany. Po pierwsze od tego roku zostały wprowadzone oddziały ośmioklasowe, a po drugie w budynku naszej szkoły mieściła się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. W roku szkolnym 1969/70 odbyło się uroczyste otwarcie harcówki. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej udało się urządzić pomieszczenie, w którym drużyny harcerskie mogłyby się spotykać. Było to możliwe za sprawą płk. R. Opalińskiego i mjr Matysiaka.

Od 1 września 1971r. władze w szkole przejął Zdzisław Kozubal. Za jego kadencji w 1972 r. nadano szkole imię i tym samym szkoła otrzymała sztandar. Rok 1973 przyniósł zmianę nazwy szkoły. Powstała Zbiorcza Szkoła Gminna im. gen. J. Bema. Szkole podlegały dzieci ze szkół wiejskich w Kijach, Pomorsku, Cigacicach i Klępsku oraz z punktów filialnych w Kalsku, Brodów, Mozowa, Łęgowa i Okunina.

W 1974 r. nawiązano współpracę ze szkołą w NRD, która zaowocowała pierwszą zagraniczną wycieczką uczniów z naszej szkoły. Grupa 20 uczniów gościła w Otto Minski Oberschule w Flirstenwalde.

Ponadto w 1974 r. powstało czasopismo - miesięcznik "Kleks" pod redakcją pani Danuty Bączkiewicz (reaktywowane przez panią Danutę Chruściel w 1984 r., które działa do dziś).

1 września 1976 roku dyrektorem szkoły został Jan Krawczyk. W roku szkolnym 1976/77 po raz kolejny dziewczęta zostały mistrzyniami województwa w piłce siatkowej.

W roku szkolnym 1977/78 doczekaliśmy się własnej spółdzielni uczniowskiej "Biedronka".
W 1978 roku zbudowano boisko szkolne oraz tzw. zieloną salę gimnastyczną.

W 1979 r. szkoła przestała być Zbiorczą Szkołą Gminną (funkcje te przejęła Szkoła Podstawowa nr 3) . Od 1 września tego roku kierownictwo nad szkołą przejęła Danuta Kruhlik. W listopadzie 1984 r. miejscowe Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane rozpoczęło roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły. Prace ukończono w 1985 r. przy dużym wsparciu Jednostki Wojskowej. Szkoła powiększyła się o 9 sal. 28 grudnia 1985 r. uroczyście otwarto dobudowane skrzydło. Wszystko powstało w rekordowym tempie - 7 mięsiecy i 10 dni.

Od 1988 r. dyrektorem szkoły była pani Stefania Skrzypczak. W roku 1992 szkoła przejęła połowę budynku Przedszkola nr 2 i zyskała 8 izb lekcyjnych, które zostały przekazane dla potrzeb nauczania początkowego. W ten sposób można było choć w nieznaczny sposób uniknąć zmianowego systemu nauczania. Za kadencji pani dyrektor Skrzypczak nastąpiła reforma oświaty. Szkoła podstawowa kończyła się po 6 latach nauki. W związku z tym częśc uczniów kończyła jeszcze szkołę ośmioletnią, a dzieci z młodszych roczników stawały się absolwentami "podstawówki" po 6 latach. Przez dwa lata lekcje odbywały się w budynku obecnego Gimnazjum nr 2, w którym jeszcze do niedawna mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2. Nastąpiło połączenie obu podstawówek i w ten sposób zyskaliśmy kolejnych uczniów. W poszczególnych oddziałach było nawet po 8 klas! W okresie kierowania szkołą przez panią dyrektor Skrzypczak odbyły się remonty niektórych izb lekcyjnych.
W 2002 r. kierownictwo nad szkołą przejął pan Ireneusz Misiura. W tym też roku założono stronę internetową szkoły przez p. I. Schubert.


W 2005 r. szkoła przejęła stołówkę Przedszkola nr 2 i przeprowadzono w niej gruntowny remont. Dwa lata później na skutek likwidacji w/w przedszkola przejęto cały budynek. W izbach, które otrzymano rozpoczęły naukę dzieci z klas "0", gdyż sześciolatki objęte zostały obowiązkową nauką w tzw. zerówce.

Tymczasem w całej szkole rozpoczęła się fala gruntownych remontów. Wymieniono okna, zamieniono system ogrzewania CO na gazowy, utworzono pracownie informatyczną , powstała sala zajęć plastycznych.

W kwietniu 2005 r. rozpoczęto budowę hali sportowej z pełnym zapleczem socjalnym i widownią na 100 miejsc.

Uroczyste jej otwarcie odbyło się 12 IX 2007 r. Zaproszono gości. Przybyli m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej, Burmistrz Sulechowa- I. Odważny, a Ksiądz Prałat A. Mackiewicz poświęcił halę, by dobrze służyła wszystkim uczniom.

23 III 2007 r. miała miejsce kolejna uroczystość. Nastąpiło przekazanie nowego sztandaru, który został zakupiony ze środków uzyskanych przez obecną i minioną Radę Rodziców przy naszej szkole.

W latach 2002 - 2007 odbyło się wiele prac remontowych i adaptacyjnych w naszej szkole. Oprócz wcześniej już wspomnianych, utworzono salę do nauki języków obcych, salę konferencyjną, wyłożono kafelki w niektórych klasach na piętrze.
Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji