header photo

Projekty realizowane przez SP-1 w SulechowieGmina Sulechów realizuje Projekt „Dasz Radę” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest w siedmiu szkołach podstawowych, dla których Gmina Sulechów jest organem prowadzącym. W projekcie bierze udział także Szkoła Podstawowa nr 1. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III. Uczniowie biorą udział z zajęciach wyrównawczych z matematyki (3 grupy), zajęciach rozwijających umiejętności i talenty. Są to: koło redakcyjne, koło ortograficzne, koło matematyczne (2 grupy) oraz przyrodnicze, a także koło plastyczne, muzyczne i teatralne. Dodatkowo odbywają się także zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz artterapii.

Szkolnym koordynatorem projektu "Dasz radę" jest mgr Elżbieta Niemira - Rysiak.

 

"Bądźmy razem"
Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim

Projekt "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa. Jego głównym celem jest stworzenie szkołom możliwości większego wspomagania uczniów w nauce, wzmacniania ich aspiracji życiowych, budowania aktywnych postaw obywatelskich i lepszego przygotowania wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

"Pokonać niemożliwe"
Szkoła równych szans- programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


Koordynatorem projektu jest  mgr Danuta Chruściel.

 

Page 1 of 7  > >>

Wednesday, 17.04.2013

Dzięki środkom  EFS nasza szkoła wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne.

Thursday, 07.02.2013
w ramach projektu Dasz Radę
Friday, 04.01.2013
na Najpopularniejszego i Najlepszego Sportowca
Friday, 04.01.2013
"Pracowity jak mrówka"
Thursday, 20.12.2012
aktorskie
Skrzynka Zaufania Szkoła Pilotażu Programowania
Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Facebook Szkoły Podstawowej nr 1
Projekty Unijne i inne
Certyfikat portalu Kidprotect
I miejsce w konkursie VI 2005 w kategorii Strony edukacyjne
I miejsce w konkursie IX 2002


Przydatne linki

Gmina Sulechów
SDK

Pogoda dla:
   Sulechowa
   Zielonej GóryLicznik Odwiedzin

monitoring pozycji