Categories: Aktualności
      Date: Sunday, 31.05.2020
     Title: Prezentujemy laureatów
konkursu przyrodniczego

W połowie maja odbył się konkurs przyrodniczy dla klas drugich naszej szkoły, zorganizowany przez Nadleśnictwo Sulechów. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą – rozwiązać test i napisać wiersz.  Prezentujemy dzisiaj laureatów oraz ich wiersze konkursowe. 1 miejsce – Alicja Hom, autorka wiersza pt. Pan leśniczy, 2 miejsce – Amelia Bużek, autorka wiersza pt. Wycieczka do lasu, 3 miejsce: Alan Adamczewski, autor wiersza pt. Witamy w lesie, Aleksander Folga, autor wiersza pt. Leśny bieg oraz Aleksandra Wilczyńska, autorka wiersza Nasza piękna przyroda.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.  Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Sulechów, a szczególnie Pani Annie Godlewskiej  - Kiewlicz za zorganizowanie konkursu i ufundowanie nagród.

Galeria